Eva Harr

ARTIST STATEMENT 2017

Jeg har en meditativ holdning til mitt arbeide, der naturens syklus alltid står i fokus. Døgnets ulike stemninger, lyset og mørket, nattens begynnelse og slutt-og ikke minst månen med sin mektige symbolikk og innvirkning på våre liv.
Symbolene jeg finner i naturen er ofte universelle og sterkt ladet.
Dette velger jeg å utforske og fordype meg i. 
Mitt landskap er et indre landskap, og er metafor på mine indre reiser. Jeg vil speile naturen, og dens viktige plass i våre liv
Jeg blir berørt av dette uforutsigbare som preger vår tid, uro og støy som truer vår natur. Dette preger mitt blikk, og er underliggende i mitt valg av motiv.
Samtidig ser jeg klart at lysets skiftninger og landskapet i nord, er en veldig viktig inspirasjonskilde.
Å lete etter det vakre i kontrast mot det truende, gir meg mening. I en tid med støy, mentalt og visuelt, blir det viktig for meg å utrykke stillhet.
Jeg arbeider både som maler og grafiker. Begge teknikker gir grobunn til hverandre. Her finner jeg gjenklang og inspirasjon.

Eva Harr

«Under en annen himmel»

Litografi 48,5 cm * 66 cm

"Vårtegn "

Litografi 82,5 x 40 cm

"En annen tid "

Litografi 75 x 50 cm

"Another Sunrise"

Litografi 49,5 x 50 cm

"Trollvinter"

Litografi 55 x 65 cm

"Mørketid nordpå "

Litografi 59,5 x 40