Peter Marron, - en keramiker og billedkunstner som  bor i det syd- vestlige Norge.

Siden 1992 har han vert en aktiv kunstner og hans arbeider er representert i hele verden.

Marron's  hovedfokus  har vert på keramikken, men han er også kjennt for sine flotte landskapsfotografier samt tegninger.