Tom Erik Andersen (født 3. august 1964 i Drammen) er en norsk billedkunstner.

Han har 3 årig utdannelse fra Asker Kunstfagskole og har vært elev hos Oddmund Raudberget og Kjell Eivind Wang.

Andersen har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner. Hans kunst har blant annet vært benyttet i fagtidskrifter og som bokomslag. Han er også blitt en del av skolepensum. En av hans installasjoner er omtalt i boken «Dialogos» som benyttes i 9. klassetrinn.

Andersen har skapt et gjenkjennelig og særegent uttrykk, og hans surrealistiske bilder formidles gjennom et rent og direkte formspråk.

Titlene på bildene er viktige og må sees på som en del av kunstverket. Bildene har et grunnleggende hovedtema: Oss mennesker og det livet vi lever. Situasjonene han skaper kan oppfattes som melankolske eller humoristiske, men med en tydelig symbolikk. Bildene hans formidler historier som gjør oss nysgjerrige.

« Knowledge will light my way I »

Litografi 30*23 cm

« I have a strong urge to fly»

Litografi 23 *33 cm